Diensten

Daad Dakspecialisten is gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden:

Bitumineuze "platte" daken
Dakisolatie
Hemelwaterafvoeren
Dakrandprofielen
Lood-, Koper-, en zinkwerkzaamheden
Boeiboordbekleding
Ontluchtingen

Solatubes
Lichtkoepels
Timmerwerkzaamheden
Reparaties
Onderhoudscontracten
Renovatie en nieuwbouw
Platdakramen
Adviezen